Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Tiểu HàTên tác giả: Phan Ngọc Hà

Thông tin liên hệ:


Thể loại nhận vẽ:
  • Chibi
  • Minh họa
Bảng giá:
  • Chibi: 50k/1pic (1 người, bán thân), 70k/1pic (1 người, toàn thân). 2 người trở lên cứ 1 người + 20k.
  • Minh họa: tùy hình
Tùy theo độ khó dễ và độ phức tạp của nhân vật, background mà mình có thể tăng hoặc giảm giá nhé (giá cả 2 bên sẽ thương lượng)

Hình thức thanh toán:
  • Chuyển khoản ATM
  • Thanh toán bằng thẻ điện thoại(tăng 10k với mức thanh toán 50k, 20k với mức 100k...)
Thời gian giao hình: 3-4 ngày sau khi thanh toán. Lấy nhanh sẽ tính thêm phí.

Xem toàn bộ các tác phẩm