Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

LliokveeTên tác giả: Trịnh Minh Hoàng

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Tây Hồ, Hà Nội.
  • Facebook: https://www.facebook.com/trinhminhhoang.t
  • Email: hoangtm1906@gmail.com
  • Skype: hoangtm1906 hoặc ivt.hoang

Thể loại nhận vẽ: Chibi hoặc các yêu cầu khác nếu mình làm được.

Bảng giá: 60k/người, 100k/người hoặc tùy độ phức tạp. Các bạn sẽ nhận được ảnh sau 3 ngày nha.

Nhận thanh toán bằng: chuyển khoản qua ngân hàng Vietcombank.

  • Tên TK: Trinh Minh Hoang.
  • Số TK: 0611001896188
  • Chi nhánh: Vietcombank Ba Đình

Xem toàn bộ tác phẩm: