Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

AQ HOUSE


WELCOME TO 

AQ HOUSE Tên tác giả: Rainy.


Thông tin liên hệ:

Địa chỉ : Q10, HCM.
Email   : AQhouse2015@gmail.com


Lưu ý: Xin liên hệ qua Email


Thể loại nhận vẽ:   Chibi


Bảng giá:

Dao động từ 100k - 200k

Giao dịch: 
  • Gửi ảnh => Báo giá => Đồng ý => Chuyển khoản => Hoàn thành => Gửi ảnh
  • Mình sẽ cố gắng vẽ và giao hàng cho các bạn một cách nhanh nhất nhưng mình không đưa ngày cụ thể vì tùy tranh khó dễ.
  • Nếu bạn muốn lấy gấp => chi phí sẽ tăng 

Thanh toán: 
  • Sau khi giao dịch xong mình sẽ đưa thông tin chuyển khoản cho bạn. 
  • Chỉ khi nhận được đầy đủ chi phí, thì mình sẽ bắt đầu vẽ. 

Xem toàn bộ tác phẩm
(Bấm vào ảnh để xem rõ hơn)