Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

THẢO CHIBI

Tên tác giả: Lê Thị Thu Thảo

Thông tin liên hệ: 


Thể loại nhận vẽ: Chibi, anime, cartoon, illustration

Bảng giá:

  • Chibi: 120k/hình đơn nửa người, 150k/hình đơn toàn thân
  • Anime/Cartoon/Illustration: giá cả thương lượng

Thanh toán:

  • Ngân hàng Vietcombank ( Dung Quất, Quảng Ngãi):
    - Chủ tài khoản: Lê Thị Thu Thảo
    - Số tài khoản: 0571000011007
  • Thời gian giao hình: Hình đơn: 4 ngày, hình đôi:5 ngày.... sau khi thanh toán; lấy nhanh sẽ tính thêm phí: lấy hình trong ngày:  40k, 1 ngày: 30k, 2 ngày: 20k 
  • Hình không public tăng thêm 50% phí so với giá gốc
Xem toàn bộ các tác phẩm


CHIBI