Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Kiku194Tên tác giả: Thanh Cúc

Thông tin liên hệ:
 • Địa chỉ: tại TP. Hồ Chí Minh & Nha Trang, Khánh Hòa
 • Facebook: https://www.facebook.com/Kiku194
 • Mail: Kiku194@gmail.com
 • Số điện thoại: 01684 110 837 - 0917 496 441
Thể loại nhận vẽ: 
 • Chibi
 • Minh họa (đơn giản)
Bảng giá: giá sẽ có sự thay đổi tùy theo độ khó của hình
 • 50k - 60k/1 người 
 • 70k - 90k/2 người
Nhận thanh toán bằng: 
 • Ngân hàng ACB : 159239039 , chi nhánh Nha Trang, Khánh Hòa
 • Ngân hàng Vietcombank (liên hệ với mình để biết
 • Giao tiền trực tiếp chỉ ở TP Hồ Chí Minh (liên hệ với mình để biết)
 • Thẻ điện thoại (liên hệ với mình để biết)
Xem toàn bộ tác phẩm: