Chibi Portfolio

Click vào xem từng portfolio nhé!!!

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Kazuo Chibi

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

sô 4

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Bì Bõm Shop

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Minh Vịt

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Kita Gà

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Chibi Cùi Chuối

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Vương Quốc Chibi

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Yuu Masaki Araii

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Đức Nguyên

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

AQ HOUSE

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

PIA Duong