Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

[D] Shop


Tên tác giả : Nguyễn Thùy Dương

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Hà Nội.
  • Facebook:  D.art
  • Email: ntduong.1510@gmail.com
  • Skype: hantinhhy
  • Tel : 01668289962 (gửi sms trong giờ hành chính)

Thể loại nhận vẽ: Chibi, manga, sticker, overpaint, minh họa truyện v.v...

Bảng giá: Thay đổi tùy độ phức tạp của yêu cầu hình ảnh và background
  • Chibi : 50k - 80k/ người
  • Manga: 80k - 120k/ người

Nhận thanh toán bằng: Chuyển khoản qua các tài khoản Vietcombank, Viettinbank, Sacombank, Maritimebank.
Mình sẽ gửi thông tin tài khoản đầy đủ khi thỏa thuận giá cả thành công với khách hàng 


Một vài tác phẩm đã thực hiện
ChibiManga