Chibi Portfolio

Click vào xem từng portfolio nhé!!!

Thứ Tư, ngày 03 tháng 12 năm 2014

Xưởng Vẽ Kandy

Thứ Năm, ngày 31 tháng 7 năm 2014

Nhã Kyo

Thứ Tư, ngày 30 tháng 7 năm 2014

Đức Nguyên

Chủ Nhật, ngày 04 tháng 5 năm 2014

Kita Gà

Thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2014

Đức Idol Sama

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2014

Talryna - Thuy.Duong

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 3 năm 2014

Đế Long

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Nobi D. Nobita