Chibi Portfolio

Click vào xem từng portfolio nhé!!!

Thứ Năm, ngày 31 tháng 7 năm 2014

Nhã Kyo

Thứ Tư, ngày 30 tháng 7 năm 2014

Đức Nguyên

Chủ Nhật, ngày 04 tháng 5 năm 2014

Kita Gà

Thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2014

Đức Idol Sama

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2014

Talryna - Thuy.Duong

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 3 năm 2014

Đế Long

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Nobi D. Nobita

Thứ Bảy, ngày 07 tháng 12 năm 2013

Icesun_2607

Thứ Năm, ngày 14 tháng 11 năm 2013

RyryTa