Chibi Portfolio

Click vào xem từng portfolio nhé!!!

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2014

Talryna - Thuy.Duong

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 3 năm 2014

Đế Long

Thứ Bảy, ngày 01 tháng 3 năm 2014

Đức Nguyên

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Nobi D. Nobita

Thứ Bảy, ngày 07 tháng 12 năm 2013

Icesun_2607

Thứ Năm, ngày 14 tháng 11 năm 2013

RyryTa

Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2013

Hoàng Đức Thành

Thứ Năm, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Hiếu Mon

Thứ Tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kita Gà

Vivid Chibi Shop

Thứ Hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013

Xưởng Vẽ Kandy

Chủ Nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2013

Ngọc Prinny

Mèo Mun Đi Hia

Thứ Năm, ngày 24 tháng 10 năm 2013

Thông Thẩn Thờ