Chibi Portfolio

Click vào xem từng portfolio nhé!!!

Chủ Nhật, ngày 10 tháng 7 năm 2016

Con Ma

Thứ Tư, ngày 04 tháng 5 năm 2016

Minh Vịt

Thứ Ba, ngày 01 tháng 3 năm 2016

Kita Gà

Thứ Tư, ngày 30 tháng 12 năm 2015

Chibi Cùi Chuối

Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2015

Vương Quốc Chibi

Thứ Năm, ngày 29 tháng 10 năm 2015

Yuu Masaki Araii

Thứ Năm, ngày 15 tháng 10 năm 2015

Đức Nguyên

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2015

Xì Dầu Dầm Ớt