Chibi Portfolio

Click vào xem từng portfolio nhé!!!

Thứ Bảy, ngày 04 tháng 4 năm 2015

Lliokvee

Thứ Hai, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Rainy's Chibi

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 12 năm 2014

Đức Nguyên

Thứ Tư, ngày 03 tháng 12 năm 2014

Xưởng Vẽ Kandy

Thứ Năm, ngày 31 tháng 7 năm 2014

Nhã Kyo

Chủ Nhật, ngày 04 tháng 5 năm 2014

Kita Gà

Thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2014

Đức Idol Sama

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2014

Talryna - Thuy.Duong

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 3 năm 2014

Đế Long

Thứ Sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Nobi D. Nobita